Käyttäjätunnus

Salasana


Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy3T Opetusmultimediat
3T Riskinarvointi
Oikeuden päätökset
Muu materiaali

TS-valtuutettulisenssi
3T Kouluttajalisenssi
3T eOpisto
Asiakaskohtaiset
Monimuoto

3T Lakiseuranta
HSEQ Monitor
3T Kulttuurimittari

» TS-PÄÄLLIKKÖLISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!

Kolmasosa EU-hankkeessa tarkastetuista kemikaaleista ei täyttänyt merkintävaatimuksia

13.2.2020

Kemikaalituotteiden vaaraluokituksista ja pakkausmerkinnöistä löytyi paljon puutteita EU:n kemikaalivalvontaviranomaisten yhteisessä valvontahankkeessa. Hankkeessa tarkastettiin monenlaisia kemikaalituotteita, mm. puhdistus- ja pesuaineita, maaleja, pinnoitteita, ohenteita, maalinpoistoaineita, liimoja, huonetuoksuja ja ilmanraikastimia. Mukana oli kuluttajatuotteiden lisäksi ammatti- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Yhteensä 29 EU-maassa tarkastettiin hankkeeseen liittyen vuoden 2018 aikana kokonaisuudessaan 3 391 kemikaalituotetta ja yhteensä 1620 kemikaalituotteiden EU-maahantuojaa, jakelijaa ja valmistajaa. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkasti yhteensä 17 yritystä ja 85 markkinoilla olevaa kemikaalia.

Hankkeessa tarkastetuista tuotteista yhteensä 33 prosentissa havaittiin eri tasoisia puutteita vaaraviestintämerkinnöissä ja 17 prosentissa puutteita vaaraluokituksessa. Hankkeessa tarkastettiin myös biosidivalmisteita, joista 7 prosentin osalta puuttui EU:n biosidiasetuksen mukainen tai kansallinen lupa.

Kemikaalien valmistajien, maahantuojien ja jatkokäyttäjien tulisi panostaa enemmän kemikaalien vaatimustenmukaisuuden hallintaan, mm. seosten luokitusten laatuun ja toimitusketjussa tiedottamiseen. Tämä estäisi väärää tietoa kulkeutumasta eri toimijoiden kautta käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kemikaalien pakkausmerkintöihin. Yritysten tulisi myös parantaa käyttöturvallisuustiedotteiden laatua, jotta kemikaalien riskinhallintaan tarvittavaa oikeanlaista tietoa saataisiin käyttöön työpaikoilla.

Euroopan kemikaaliviraston (European Chemicals Agency ECHA) valvontafoorumin koordinoiman hankkeen tarkoitus oli valvoa kemikaalien luokitus- ja merkintävaatimuksia, joiden osalta EU:ssa toimiviin yrityksiin kohdistuvat yhdenmukaiset EU:n CLP-asetuksessa säädetyt velvoitteet. Tavoitteena oli myös lisätä yritysten tietoisuutta lainsäädännön vaatimuksista. Kuluttajien käyttämät kemikaalituotteet ovat yleensä eri aineiden seoksia. Kuluttajille on annettava tiedot vaaroista ja ohjeet turvallisesta käytöstä pakkauksiin kiinnitettävissä varoitusetiketeissä. Jotta turvallisen käytön ohjeet voidaan laatia oikein, kemikaalit tulee ensin luokitella vaaraominaisuuksien tunnistamiseksi, minkä perusteella määritellään tuotteen vaaraviestimerkinnät.

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)

 


< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


Työsuojeluvaltuutettu.fi - Apua vastuulliseen ja tärkeään tehtävääsi