Käyttäjätunnus

Salasana


Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy3T Opetusmultimediat
3T Riskinarvointi
Oikeuden päätökset
Muu materiaali

TS-valtuutettulisenssi
3T Kouluttajalisenssi
3T eOpisto
Asiakaskohtaiset
Monimuoto

3T Lakiseuranta
HSEQ Monitor
3T Kulttuurimittari

» TS-PÄÄLLIKKÖLISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!

Kiertotalouden kemikaaliriskien hallinta vaatii yrityksiltä osaamista

11.4.2018

Kun tuotteita kierrätetään, samalla niiden sisältämät aineet kiertävät ja päätyvät uusiokäyttöön. Materiaalivirtoihin voi päätyä myös haitallisia kemikaaleja, joilla voi olla riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti kierrätysmuovin mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksia. Samalla selvitettiin myös yritysten lainsäädännön tuntemusta.

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä testattiin eräiden uusiomuovituotteiden ja kuulokkeiden sisältämiä erityistä huolta aiheuttavia, ns. SVHC-aineita (engl. Substances of Very High Concern). Nämä aineet voivat vaikuttaa vakavalla tavalla ihmisten terveyteen tai ympäristöön, kuten aiheuttaa syöpää, vaurioittaa sukusolujen perimää tai häiritä hormonitoimintaa tai ne voivat olla ympäristössä hitaasti hajoavia, biokertyviä tai myrkyllisiä). Euroopan kemikaalivirasto ECHA pitää yllä listaa SVHC-aineista. Niiden käyttö esineissä on sallittua, mutta tuotteita myyvien yritysten on tiedettävä niistä ja kerrottava niistä kuluttajalle tämän pyynnöstä.
Tukesin selvityksessä testattiin kymmenen uusiomuovituotetta ja kymmenen kuulokkeen kaapelia. Laboratoriotutkimuksissa näistä tuotteista seulottiin yhteensä 174 eri SVHC-ainetta.

Kaikkien uusiomuovituotteiden SVHC-aineiden pitoisuus jäi alle pitoisuusrajan (0,1 %), josta seuraa yrityksille velvoitteita. Testatuista kuulokekaapeleista kaksi sisälsi näitä aineita sen verran, että yritysten tiedonanto- ja ilmoitusvelvoitteet täyttyivät. Tukes on ollut yhteyksissä yrityksiin ja ohjeistanut niitä lainsäädännön velvoitteista.

- Testatuista tuotteista ei löydetty juurikaan SVHC-aineita, mutta toisaalta kävi ilmi, että yritykset tuntevat huonosti omat kemikaalilainsäädännön velvoitteensa eivätkä kuluttajatkaan ole tietoisia omasta oikeudestaan saada tietoa ostamiensa tuotteiden sisältämistä haitallisista kemikaaleista, johtava asiantuntija Jouni Räisänen Tukesista sanoo.

Lainsäädännössä velvollisuuksia yrityksille ja oikeuksia kuluttajille
Kemikaalilainsäädännön mukaan kuluttajilla on oikeus kysyä, sisältävätkö myynnissä olevat tuotteet terveydelle ja ympäristölle haitallisia, erityistä huolta aiheuttavia aineita. Vastaavasti yrityksillä on velvollisuus antaa kuluttajille tämä tieto, mikäli SVHC-aineiden määrä esineessä ylittää tietyn rajan (0,1 painoprosenttia). Tiedon tulisi myös automaattisesti kulkea yritykseltä toiselle tuotteen toimitusketjussa ilman erillistä kuluttajan pyyntöäkin.

Eurooppalaisessa kemikaali- ja tuotelainsäädännössä yrityksille on asetettu monenlaisia velvoitteita, joiden tarkoituksena on taata tuotteiden turvallisuus ja rajoittaa haitallisten aineiden käyttöä.
Tukes selvitti yritysten osaamista kymmenellä valvontakäynnillä toimitusketjun eri osissa toimiviin yrityksiin sekä lähettämällä selvityspyynnön 16 muovituotteiden maahantuojalle, jälleenmyyjälle tai vähittäismyyjälle.

- Yritysten osaaminen on kemikaaliriskien hallinnassa ensiarvoisen tärkeää. Viestinnän, koulutuksen ja ohjeistuksen keinoin voidaan tukea erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä suoriutumaan velvoitteistaan, Räisänen sanoo.

Tukesin selvitys toteutettiin viime vuonna rinnakkain Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) Substances in Articles -pilottihankkeen kanssa. Tukes valvoo kiertomateriaalien kemikaaliturvallisuutta myös tänä vuonna. Testaukseen valitaan kierrätettäviä kodin tekstiilejä.

(Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)


 


< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


Työsuojeluvaltuutettu.fi - Apua vastuulliseen ja tärkeään tehtävääsi