Käyttäjätunnus

Salasana


Tilaus- ja käyttöehdot
Tilaa lisenssi
Rekisteröidy3T Opetusmultimediat
3T Riskinarvointi
Oikeuden päätökset
Muu materiaali

TS-valtuutettulisenssi
3T Kouluttajalisenssi
3T eOpisto
Asiakaskohtaiset
Monimuoto

3T Lakiseuranta
HSEQ Monitor
3T Kulttuurimittari

» TS-PÄÄLLIKKÖLISENSSI
Lisää työkaluja työsi tueksi!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!

Työkykykoordinaattori tarvitsee työlleen esimiesten ja johdon tuen

4.12.2017

Työkykykoordinaattorit ovat suhteellisen uusi ammattikunta kunnissa. He auttavat esimiehiä, henkilöstöhallintoa ja työntekijöitä työssä jatkamista ja työkykyä tukevassa toiminnassa. Työkykykoordinaattoreita huolestuttaa, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa työhyvinvointiin, osatyökykyisten eläköitymishalukkuuteen ja oman työn jatkuvuuteen kunta-alalla.

Tulokset käyvät ilmi Kevan teettämästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin työkykykoordinaattoreiden toimintaa kunnissa.

Keitä työkykykoordinaattorit ovat ja mitä he tekevät?

Päätoimiset työkykykoordinaattorit työskentelevät yleensä ainoana ammattinsa edustajana kuntien henkilöstöhallinnossa. Suurimmalla osalla on 2 - 4 vuoden työkokemus. Vain noin viidenneksellä työkykykoordinaattoreista on työnantajan määrittelemä tehtävänkuvaus. Päätoiminen työkykykoordinaattori on vain joka kolmannessa keskisuuressa tai suuressa kuntaorganisaatiossa.

Työkykykoordinaattorit työskentelevät pääasiallisesti työkyvyn ja työhyvinvoinnin asiantuntijoina ja kehittäjinä. Tehtäviin kuuluu myös erilaisia henkilöstö- ja kehittämistehtäviä, mitkä aiheuttavat työnkuvan pirstaleisuutta. Haastatellut kokivatkin, että tehtävänkuvaa tulisi selkiyttää.

Työkykykoordinaattorit käyttävät eniten työaikaansa työterveysneuvotteluihin ja asiakkaan yksilötapaamisiin.

- Työkykykoordinaattoreiden osaamisalueista tärkeimpiä ovat vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot ja neuvottelutaidot. Lähes kaikki pitävät erittäin tärkeänä työssä onnistumiselle ratkaisukeskeisyyttä, itsenäistä työotetta ja ongelmanratkaisukykyä, kertoo tutkimuksen tekijä, työkykykoordinaattori Riikka Hemmi-Lehtola.

- Työkykykoordinaattoreiden tehtävä on tärkeä, sillä he tukevat työllään yhteiskunnallista työurien pidentämistavoitetta, työnantajan työkyvyttömyyden kustannusten hallintaa sekä yksilön hyvinvointia ja toimeentuloakin, Hemmi-Lehtola kiteyttää.

Keskeisimpänä kehittämiskohteena on osatyökykyisyyteen liittyvät asenteet

Keskeisimmäksi kehittämisen kohteeksi tutkimuksessa nousivat osatyökykyisyyteen liittyvät asenteet. Asenneilmapiirin muutosta tarvittaisiin niin johdossa, esimiesten keskuudessa kuin työyhteisöissäkin.

Ajankohtaiset muutokset, erityisesti sote- ja maakuntauudistuksen ennakoimattomat vaikutukset työhyvinvointiin, osatyökykyisten eläköitymishalukkuuteen ja oman työn jatkuvuuteen tuovat työhön haastetta.

Työkykykoordinaattorit kaipaavat lisää tietoa hankalien työkykyasioiden ratkaisumalleista ja toimivista käytännöistä. Tiedon lisäksi työhön kaivataan toimivia työkaluja asiakkaan tukemiseen, erityisesti asiakkaan motivoimisen keinoja.

- Haasteita on myös työssä jatkamista tukevissa prosesseissa, toimintaohjeissa sekä organisaation työkykyjohtamisessa. Erityisen haastavana koetaan sovelletun työn ja uudelleensijoitusten mahdollisuudet organisaatiossa. Toimivia ja ohjeistettuja käytäntöjä kaivataan myös monia ongelmia sisältäviin asiakastapauksiin, Hemmi-Lehtolta kertoo.

Työn painopistettä haluttaisiin lisätä ennakoivaan tukeen, mikä vaatisi työkykyjohtamiseen panostamista ja erityisesti johdon ja esimiesten sitoutumista.

Tutkimuksen taustaa

Työkykykoordinaattoreiden yhteystiedot kerättiin keväällä 2017 sähköisellä kyselyllä, jonka Keva lähetti keskisuurten ja suurten kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaaville. Kyselyyn vastasi 151 henkilöä. Varsinaiseen kyselyyn vastasi 48 päätoimisesti työskentelevää työkykykoordinaattoria. 

(Keva)< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin

Kommentoi uutista

Ladataan kommentteja, hetki...


Työsuojeluvaltuutettu.fi - Apua vastuulliseen ja tärkeään tehtävääsi